9 Bateria Artylerii Stałej Ustka-Lędowo

9BAS

9. Bateria Artylerii Stałej Ustka-Lędowo - to kompleks fortyfikacji, który powstał wynikiem przyjętej w latach 50-tych przez Dowództwo Marynarki Wojennej, koncepcji obrony wybrzeża i prowadzenia walk na pozycjach artyleryjsko-minowych.

Była jedną z siedmiu tego typu jednostek, uzbrojonych w radzieckie działa B-13 „Staliniec” o kalibrze 130 mm. Na podstawie przedstawionych przez Dowódcę Marynarki Wojennej projektów, decyzję o rozmieszczeniu i budowie baterii podejmował osobiście Minister Obrony Narodowej. Wtedy to na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego oraz rozkazu Dowódcy Marynarki Wojennej rozkazano Szefowi Artylerii Nadbrzeżnej w terminie do dnia 01 grudnia 1951 roku sformować 9 Baterie Artylerii Stałej (Jednostkę Wojskową nr 4478). Jednostka ta istniał do 1962 roku a jej sukcesorem został nowo powstały 9 Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej (rakietowy) przejmując jednocześnie nr jednostki. Z założeń całościowych artylerii nadbrzeżnej wynikało min: wspieranie swym ogniem okręty bliskiego dozoru bazowego, odpieranie ataków lekkich sił nieprzyjaciela, zabezpieczenia wojenno-morskich baz morskich, obrona i ochrona pól minowych,  walka z okrętami przybrzeżnych linii nieprzyjaciela.

Do samodzielnych zadania baterii należało organizowanie i prowadzenie morskich operacji desantowych, użycie artylerii nadbrzeżnej w obronie przeciw desantowej
w warunkach użycia broni atomowej, ochrona bazy morskiej Ustka z morza, lądu i powietrza, wykorzystanie artylerii w obronie miejsca postoju floty, współdziałanie z wojskami lądowymi w obronie bazy od strony lądu oraz wiele innych.

            Zespół umocnień baterii położony jest ok. 3,5 km na zachód od Ustki a w jej skład wchodzą obiekty:

- cztery stanowiska ogniowe,

- główny punkt kierowania ogniem (wieża) wraz z centralą artyleryjska,

- zapasowy punkt kierowania ogniem (wieża),

- wieża radaru artyleryjskiego typu Załp-B,

- magazyn amunicji zasadniczej,

- magazyn amunicji specjalnej,

- dwa schrony obsługi,

- elektrownia z trafostacją,

- wzmocnione punkty obserwacji dwubocznej (wieże),

- dwa schrony-garaże reflektora i agregatu.

            Ponadto fortyfikacje jednostki otoczone są licznymi umocnieniami polowymi stanowiącymi 4-ty Batalionowy Rejon Umocniony.

9 Bateria Artylerii Stałej była przygotowana na atak bronią masowego rażenia, doskonale zamaskowana z lądu, morza i powietrza. Ściśle utajniona przez wiele lat była niedostępna nie tylko dla okolicznych mieszkańców ale również dla żołnierzy sąsiadujących jednostek wojskowych. Swoimi zadaniami oraz dużą siłą ognia stanowiła ważny element obrony wybrzeża PRL a co za tym idzie południowo-bałtyckiej granicy Układu Warszawskiego. Jest doskonałym przykładem Polskich zbrojeń okresu „zimnej wojny” jak również następstwem doświadczeń powojennych.

Obecnie obiekty zostały zabezpieczone i są odnawiane przez członków Stowarzyszenia Miłośników Fortyfikacji w Ustce. Ponieważ teren jaki zajmuje 9.Bateria Artylerii Stałej jest otoczony terenami wojskowymi to i dostęp jest utrudniony.