Zgłoś swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego Ustki na 2018 rok

Budżet Obywatelski Ustki 2018

Jeszcze tylko do 31 marca 2017r. można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka na 2018 rok.

To Wy możecie zdecydować na co wydane zostanie 500 tysięcy złotych! Projekty mogą dotyczyć zarówno pomysłów inwestycyjnych (np. modernizacja ulic, budowa placów zabaw, sztucznego lodowiska, czy ścieżek rowerowych), jak i społecznych w zakresie kultury, edukacji, rekreacji, czy sportu. To właśnie Mieszkańcy znają najlepiej potrzeby swojego otoczenia. Porozmawiajcie z najbliższymi i sąsiadami - razem zmieniajmy Ustkę.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o przeznaczeniu której zdecydujemy my - mieszkańcy Ustki.

Pomysły mieszkańców są także ważną wskazówką dla urzędników czego brakuje w naszym mieście.

Każdy składany przez Państwa projekt musi uzyskać poparcie, wyrażone przez co najmniej 15 mieszkańców zameldowanych w Ustce. Szacunkowy koszt realizacji projektu pojedynczego zadania o charakterze inwestycyjnym nie może przekraczać kwoty 400 tys. złotych, szacunkowy koszt realizacji projektu pojedynczego zadania o charakterze społecznym nie może przekraczać kwoty 50 tys. złotych.

To dzięki złożonemu przez mieszkańców projektowi powstała siłownia plenerowa w parku przy ul. Kościelniaka, a w roku 2017 w ramach zadań o charakterze inwestycyjnym realizowane będzie zadanie:
YOUNGSPOT – budowa infrastruktury do uprawiania: kalisteniki, parkour'u, streetballu i sportów ekstremalnych - koszt szacunkowy 400.000,00 zł
a ramach zadań o charakterze społecznym:
Koszykówka dla każdego - koszt szacunkowy 36.000,00 zł
Ustecki Mural - koszt szacunkowy 15.000,00 zł


Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim Ustki można znaleźć na stronie www.ustka.wybiera.pl