Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie

Muzeum w Smołdzinie

Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie w obecnej siedzibie istnieje od 1974 r. Prezentuje ono przyrodę najważniejszych ekosystemów Słowińskiego Parku Narodowego.

Ekspozycję muzealną początkowo podzielono na cztery działy: plaża, wydmy, jeziora oraz lasy. Z czasem powstały kolejne: ochrona przyrody i archeologia. W ciągu istnienia muzeum było wielokrotnie modernizowane. Najważniejsze inwestycje w ostatnim okresie to instalacja nowoczesnych systemów do prezentacji fotogramów, a także przestronna diorama przedstawiająca siedlisko boru sosnowego wraz z typowymi dla niego gatunkami zwierząt. W Muzeum istnieje sala dydaktyczna z systemem audiowizualnym do prowadzenia zajęć kameralnych, prelekcji multimedialnych i projekcji filmów przyrodniczych.
Obiekt częściowo przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Udostępnienie:
Od 1 października do 30 kwietnia – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami Dyrektora SPN, w godz. 9.00 – 14.00
Od 1 maja do 30 września – codziennie w godz. 9.00 – 17.00.
Opłata za wstęp: 4,00 zł, 2,00 zł, lub 0,50 zł
W Muzeum prowadzone są zajęcia edukacyjne (usługa płatna wg cennika) w formie lekcji muzealnych trwających około 45 min. Omawiane zagadnienia:

1. Miejsce i rola SPN w polskim systemie ochrony przyrody.
2. Przyrodniczo-turystyczna charakterystyka SPN.
3. Flora i fauna Słowińskiego Parku Narodowego (rośliny i zwierzęta plaży, lasów, jezior).
4. Mozaika ekosystemów, a bioróżnorodność w SPN.

W sali dydaktycznej z systemem audiowizualnym odbywają się zajęcia kameralne, prezentacje multimedialne i projekcje filmów przyrodniczych.

Proponowane prezentacje:
1.Walory przyrodniczo-krajobrazowe SPN
2.SPN – uwarunkowania prawne
3.Ptaki SPN
4.Ekosystemy leśne w SPN
5.Natura 2000 – ważne siedliska, gatunki zwierząt i roślin w SPN
6.Ślady zwierząt
Adres: 76-214 Smołdzino, ul. Mostnika 1