Piaskowe kompozycje

Galeria Akademicka

Artystyczna fotografia piasku - wystawa inspirowana przemyśleniami autora o jedności człowieka i środowiska naturalnego.

„Piaskowe kompozycje”

Artystyczna fotografia piasku -  wystawa inspirowana przemyśleniami autora o jedności człowieka i środowiska naturalnego. Piękno piasku z nadbałtyckich plaż przedstawione w naturalnej formie będącej efektem działania wiatru i fal. Struktura i barwa piasku zdefiniowanego jako nieciągły element środowiska losowo wypełniający przestrzeń ujęta w unikalne kompozycje.

Zobacz więcej fotografii na www.cezarytoma.pl/fotogaleria

Akademia Pomorska w Słupsku zaprasza do Galerii Akademickiej na wystawę fotograficzną prof. Cezarego Tomy pt. „Piaskowe kompozycje”

Termin wystawy: 21 maj – 22 czerwiec 2012 r.

Otwarcie  wystawy: 21 maj 2012 r. godz. 17.00

Adres: Galeria Akademicka, Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Boh. Westerplatte 64, III p.

Zapraszamy !