Konkurs na gadżet Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Konkurs na gadżet

Gmina Słupsk zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie gadżetu Słowińskiej Grupy Rybackiej

Gmina Słupsk zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie  gadżetu Słowińskiej Grupy Rybackiej. Praca musi być związana ze specyfiką obszarów SGR. Upominek  będzie powielany i wykorzystany jako gadżet – upominek lokalny wręczany gościom odwiedzającym obszar SGR oraz przeznaczony do sprzedaży np. w punktach Informacji Turystycznej i promocji.
Szczegóły konkursu i regulamin na stronie: http://www.gminaslupsk.pl/aktualnosci/pokaz/967.dhtml

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas festynu „Ryby2012” w dniu 10 czerwca w Parku Wodnym Redzikowo i na stronie www.gminaslupsk.pl i www.sgr.org.pl do dnia 11 czerwca 2012 r. Główną nagrodą w konkursie jest 1000 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” , oś priorytetowa 4- „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Tytuł operacji: Innowacje w promocji i integracja społeczności lokalnej na obszarze SGR w kontekście działań Gminy Słupsk”