V BIEG LEŚNO-PLAŻOWYM "USTECKA DZIESIĄTKA Z HAKIEM"

USTECKA DZIESIĄTKA Z HAKIEM

Zapraszamy do udziału w V BIEGU LEŚNO-PLAŻOWYM "USTECKA DZIESIĄTKA Z HAKIEM" w dniu 12 sierpnia 2012 r.

 

REGULAMIN BIEGU

 

 

USTECKA DZIESIĄTKA-Z HAKIEM”

V BIEG LEŚNO - PLAŻOWY

o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce

Ustka 12 sierpnia 2012 r.

 

 

 

1. Cel imprezy:

- popularyzacja czynnego wypoczynku,

- integracja środowisk biegaczy,

- promocja Miasta Ustka,

- propagowanie zdrowego trybu życia.

 

2. Organizator:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce,

- Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe „Ustka”,

- Klub Biegacza „TUPOT” Ustka,

- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka”.

 

3. Termin, miejsce i zapisy:

- 12.08.2012 r. (niedziela) start godz.11:00 wejście na plażę przy „Trakcie Solidarności”

zakończenie „Promenady Nadmorskiej” w kierunku wschodnim.

- zapisy w dniu biegu na miejscu startu (biuro) w godz. 9:00 – 10:15.

 

4. Uczestnictwo:

- za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz dokonała

opłaty startowej,

- uczestnicy którzy ukończyli 18 rok życia po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego

lub podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do udziału w biegu (senior),

- uczestnicy którzy w dniu biegu ukończyli 16 rok życia a nie ukończyli 18-tego, zgłaszają się

z prawnym opiekunem, który przedłoży zaświadczenie lekarskie lub podpisze

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (junior).

Opiekun prawny musi posiadać przy sobie dowód osobisty.

 

5. Trasa Biegu:

- tereny oznakowane przez Organizatora, plażą i lasem,

- zakończenie biegu i wręczenie nagród w miejscu startu o godz. 12:30

 

6. Program czasowy w dniu biegu:

- godz. 9:00 – 10:20 przyjmowanie zgłoszeń do biegu,

- godz. 11:00 start do biegu,

- godz. 12:30 wręczenie nagród i zakończenie zawodów,

- limit czasowy dla biegaczy – 1 godz. 15 min.

 

7. Dystans:

- dla wszystkich uczestników 10 km.

 

8. Klasyfikacja:

- generalna kobiet i mężczyzn którzy ukończyli 18 rok życia (senior)

- generalna kobiet i mężczyzn którzy ukończyli 16 rok życia a nie ukończyli 18-tego (junior)

 

 

9. Nagrody:

w klasyfikacji senior:

- I miejsce puchar i nagroda finansowa – K-300 zł; M-500 zł

- II miejsce puchar i nagroda finansowa – K-200 zł; M-300 zł

- III miejsce puchar i nagroda finansowa – K-100 zł; M-200 zł

- IV miejsce statuetka i nagroda finansowa – K-100 zł; M-100 zł

- V miejsce statuetka

- VI miejsce statuetka

.

w klasyfikacji junior:

- I miejsce puchar i nagroda finansowa – K i M-100 zł

- II miejsce puchar i nagroda finansowa – K i M- 50 zł

- III miejsce puchar i nagroda finansowa – K i M- 50 zł

- IV miejsce statuetka i nagroda finansowa – K i M- 50 zł

- V miejsce statuetka

- VI miejsce statuetka

 

10. Postanowienia końcowe:

-opłata startowa:

- senior – 20,00 zł

- junior – 10,00 zł

- w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi,

- limit czasu dla biegaczy – 1 godz.15 min.

-bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

- organizator zapewnia zabezpieczenie ratownika medycznego

w czasie trwania biegu,

- organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez

zawodników bez zabezpieczenia,

- punkt z wodą na ok. 5 km i na mecie,

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego

regulaminu.

 

UWAGA:

istnieje możliwość zamówienia noclegów

  • tel. (59)814 47 69,

  • tel./fax (59)814 55 86 wew.32,

  • tel. kom. bieg-530 682 779, noclegi-530 628 848,

  • e-mail: osir@um.ustka.pl

 

Zatwierdzam

DYREKTOR

Stanisław Podlewski