warto zobaczyć

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy położony jest na wybrzeżu środkowym, pomiędzy Łebą a Rowami na Nizinie Gardneńsko-Łebskiej,w województwie pomorskim. Północną granicę parku stanowi na długości 32,5 km brzeg Bałtyku.

Elektrownie wodne Ziemi Słupskiej

Na terenie powiatu słupskiego elektrownie wodne rozwijały się na przełomie XIX i XX wieku. Sprzyjały temu warunki naturalne, ukształtowanie powierzchni oraz rzeki i zbiorniki wodne.

DOM KAPITANA HAASE 1804

Dwukondygnacyjny dom mieszkalny z poddaszem.

Ratusz Miejski w Słupsku

Słupski ratusz to jeden z najbardziej okazałych budynków samorządowych na Pomorzu, który od ponad stu lat nieprzerwanie służy władzom miasta.

Miejskie Bramy Młyńska i Nowa

Brama Młyńska i Nowa w Słupsku to dwie z czterech bram, które zachowały się do czasów obecnych.

Zamek Książąt Pomorskich

Zamek Książąt Pomorskich to jeden z najstarszych zespołów zamkowych w naszym regionie.

Budynek Starostwa Powiatowego w Słupsku

Jeden z ładniejszych budynków Słupska z około 1903 r.

Kaplica Świętego Jerzego

Wiadomo, że kaplica szpitalna Świętego Jerzego powstała w XV wieku.

Kościół Mariacki

Kościół Mariacki to największa budowla sakralna w Słupsku.