Skansen w Klukach

Muzeum to położone jest na ternie objętego ścisłą ochroną Słowińskiego Parku Narodowego. Znajdują się w nim zagrody z chałupami sięgającymi pamięcią nawet XVIII wieku.