Sala Tradycji w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

fot.W.Wolski