Justyna Górowska

Justyna Górowska w swojej twórczości artystycznej rekonstruuje przed odbiorcą niewinną i utraconą wizję świata.