Ulica Marynarki Polskiej w Ustce

fot. H. Bierndgarski