Platforma widokowa i woliera orła bielika w Czołpinie

fot.Włodzimierz Wolski