STOWARZYSZENIE MY DLA WAS

Ośrodek kolonijny

Ulica: Przytocko 17
Miasto: Kępice
Kod pocztowy: 77-230
59 858 38 28
531 443 214
stowarzyszenie@szkola-przytocko.pl
www.szkola-przytocko.p


Organizacja ta powstała by utrzymać Szkołę Podstawową w Przytocku, która miała być zlikwidowana, czy też przekształcona w filię Szkoły w Biesowicach. Początkowo zakresem działalności miało być przedszkole i szkoła podstawowa, W dniu 01 września 2013 roku ruszyła  Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby oraz Niepubliczne Przedszkole w Przytocku.  01 października 2013 ruszył zakupiony przez Stowarzyszenie autobus.Od września 2013 roku, w wyniku przetargu Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie stołówek w Przytocku i w Kępicach. Początki były trudne, ale daliśmy radę, zwiększała się ilość obiadów oraz zamówień na obsługę imprez.


Dodatkowe informacje o obiekcie:

Otwarty przez cały rok