płatne oferty

Elektrownie wodne Ziemi Słupskiej
Na terenie powiatu słupskiego elektrownie wodne rozwijały się na przełomie XIX i XX wieku. Sprzyjały temu warunki naturalne, ukształtowanie powierzchni oraz rzeki i zbiorniki wodne.
Słowiński Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy położony jest na wybrzeżu środkowym, pomiędzy Łebą a Rowami na Nizinie Gardneńsko-Łebskiej,w województwie pomorskim. Północną granicę parku stanowi na długości 32,5 km brzeg Bałtyku.
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Muzeum Pomorza Środkowego swoją główną siedzibę ma w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.