Toalety publiczne

Toalety publiczne w Ustce
W Ustce znajduje się 8 sanitariatów (toalet publicznych) z czego 6 przystosowanych jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne