Dębnica Kaszubska

Dębnica Kaszubska

Wieś gminna znana już w XII wieku. W 1485 roku część wsi była własnością Clausa Puttkamera z Cetynia, zaś część magistratu Słupska. Cała wieś przeszła na własność miasta w 1517 roku.

Dzięki temu wieś prężnie się rozwijała i pod koniec XVIII w. znajdowała się tu kuźnia, karczma i młyn, który jeszcze w 1572 roku przebudowano z młyna zbożowego na zakład papierniczy. Dzięki papierni Dębnica Kaszubska była wsią przemysłową. Produkowany tu papier trafiał nie tylko do Słupska, ale i do Gdańska oraz Królewca. Z czasem papiernia została wykupiona przez właścicieli fabryki w Kępicach. W latach trzydziestych wskutek regresu gospodarczego uruchomiono tu montownię silników do niemieckich bombowców Messerschmit i Junkers. Jednym z ciekawszych obiektów wpisanych do rejestru zabytków jest ewangelicki kościół parafialny, obecnie rzymsko - katolicki pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Kościół zbudowany został w 1584 roku, jako budowla jednonawowa z wieżą od strony zachodniej i zakrystią od północy. Data ukończenia budowy odnotowana jest na chorągiewce dachowej rok 1604. W latach 1781 - 1786 kościół został znacznie rozbudowany, a sama wieża zyskała wówczas nowy hełm.

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura"