Górzyno

Górzyno

Wieś położona w gminie Główczyce, wzmiankowana już w 1476 i kolejno w latach 1499, 1518 i 1523 jako dobra rodowe Stojentinów.

Od 1648r. do 1837/39r. należała do rodziny von Wobeser, a od 1839 roku do końca II wojny światowej była siedzibą rodową von Belowów. O zamożności dawnych właścicieli dóbr w Górzynie świadczy pałac zbudowany w I połowie XIX wieku rozbudowany o zachodnie skrzydło w II połowie XIX wieku. Fronton pałacu zdobi wsparty na czterech kolumnach ryzalit z tarczą zegarową. Ściany szczytowe zwieńczone są attykami ze sterczynami i esownicami. Pałac zbudowany został na planie prostokąta skrzydło główne i zachodnie tworzą w zarysie literę L. W nowszej części znajduje się wieża z latarnią przykryta dachem kopulastym. Z dawnego wyposażenia pałacu zachowało się wiele cennych obiektów, między innymi wsparty na dwóch kolumnach kominek z porożem danieli zdobiony płaskorzeźbami tarcz herbowych gryfa, orła i Belowów (widnieją na nich daty 1417,1298 - początek rodu Belowów oraz 1798). Na uwagę zasługują również okna witrażowe przedstawiające tarcze herbowe, między innymi herb von Belowów, oryginalne boazerie, ozdobne piece, stolarka drzwiowa i okienna. Wokół pałacu rozciągał się park z bogatą roślinnością i fontanną ozdobioną głową satyra.

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura"