Kwakowo

Kwakowo

Wieś znajdująca się w granicach gminy Kobylnica, o której pierwsze wzmianki pojawiły się około 1480 roku.

Należała wówczas do rodu von Zitzewitz. Ciekawostką jest, że do 1702 roku we wsi odbywały się nabożeństwa w języku kaszubskim odprawiane przez kaznodzieję Chrystiana Bilanga. Kwakowo jest jedną z nielicznych wsi, gdzie zachowały się księgi parafialne z XVIII wieku. Od początku XVIII wieku, aż po 1905 rok znajdowała się w rękach rodziny von Blumenthalów. Za ich czasów wieś prężnie się rozwijała - znajdował się tutaj folwark, młyn wodny, karczma, kuźnia i 24 domostwa. Z rąk Blumenthalów Kwakowo przeszło kolejno w ręce rodu von Zitzewitz, a następnie rodziny von Puttkamerów (1913 r.) . Przed wybuchem wojny dobrami zarządzał Otto Ratzke oraz R. Huppke ze Słupska. Jednym z najpiękniejszych zabytków historycznych w Kwakowie jest murowany kościół zbudowany w 1863 roku. Wieża kościoła jest najstarszą częścią obiektu pochodzącą z przełomu XIV i XV wieku. Korpus starej świątyni został rozebrany w 1863 roku i w jej miejsce wzniesiono nowy budynek z kamienia z wieżą ceglaną nakrytą dachem czterospadowym z ósmioboczną latarnią. Kościół posiada zabytkowe wyposażenie: XIX-wieczną ambonę, chrzcielnicę, prospekt organowy oraz emporę. Na drewnianym stropie zachowało się stare XVIII - wieczne malowidło ze sceną urodzenia Chrystusa.

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura"