Machowino

Machowino

Wieś położona w gminie Ustka, założona w XIV wieku. W 1485 roku została przez księcia Bogusława X nadana Lorentzowi i Simonowi Schwaven, w XVIII wieku przeszła w ręce rodu Lettowów.

Od 1805 do 1930 roku pozostawała we władaniu rodu Uckermannów, następnie stała się wsią chłopską, liczącą w 1939 roku 71 gospodarstw. Według źródeł historycznych w 1784 roku znajdował się tu folwark, młyn wodny, karczma i kuźnia. Jednym z ciekawszych obiektów historycznych Machowina jest kościół - obecnie pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół istniał w Machowinie już w 1634 r. - był konstrukcji szkieletowej z niską wieżą. Obecny został wzniesiony w końcu XIX wieku na planie prostokąta z węższą kwadratową wieżą i zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Budynek wymurowano z cegły wątkiem krzyżowym i pokryto dachem dwuspadowym - tzw. karpiówką. Z dawnego wyposażenia zachował się witraż z 1570 roku z herbem rodziny von Schwaven, płyta nagrobna z 1597 roku wmontowana w ścianę wieży (prawdopodobnie upamiętniająca datę śmierci L. Swave), krucyfiks ołtarzowy ufundowany przez p. Uckermann z domu Puttkamer, chrzcielnica z XVI wieku, prospekt organowy z końca XIX wieku ufundowany przez von Zitzewitza - Niepoglense, emporą, ławki oraz ambona.

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura"