Możdżanowo

Możdżanowo

Wieś położona w gminie Ustka. Należała do klasztoru w Białobuku i jego filii - klasztoru norbertanek w Słupsku. Wzmiankowana już w 1374 roku.

W czasach pruskich była domeną królewska i zarządzana była przez urząd w Słupsku. Według źródeł historycznych w 1784 roku we wsi był kaznodzieja, kowal oraz blisko 33 domostw. Przed wojną znajdowało się tutaj 60 gospodarstw chłopskich. Jednym z ciekawszych obiektów jest zabytkowy kościół, obecnie p. w. Św. Bartłomieja. Wzniesiony został w XIV wieku - w 1374 biskup kamieński dokonał jego poświęcenia. Kościół był wielokrotnie przebudowywany. Największe zmiany miały miejsce w 1615 roku, co zostało odnotowane na belce w dawnej szachulcowej zakrystii. Budynek został wymurowany z cegły na kamiennym fundamencie, z dachem dwuspadowym krytym współcześnie dachówką esówką, sama wieża - dachem półszczytowym krytym blachą. Kościół posiada dwie nawy z emporami od strony południowej i zachodniej. Z zabytkowego wyposażenia zachowała się granitowa kropielnica, ołtarz z XVII wieku, witraże z I połowy XVII wieku, prospekt organowy, empory i ławki z XIX wieku.? W drugiej połowie XVIII w. działała tu duża kopalnia bursztynu  żydowskiego kupca Lieppmanna, wydobywająca surowiec z szybów o głębokości do 23 m. Dziś znajduje się tu jedno z większych w Polsce złóż bursztynu, nieeksploatowane.

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura"