Płocko

Płocko

Wieś położona w gminie Kępice, wzmiankowana już w 1453 roku. Na początku XVI wieku właścicielami Płocka była rodzina Lettowów, Massowów i Zitzewitzów.

W 1752 roku Marcin Fryderyk von Zitzewitz kupił część wsi od Lettowów i część należącą do Massowów od Henryka von Neerhofa. Od 1746 roku dobra znajdowały się w rękach Baltazara Fryderyka von Berg. Od niego majątek kupiła wdowa po Marcinie Fryderyku von Zitzewitz z Ciecholubia i od czasu wieś znajdowała się w posiadaniu rodziny von Zitzewitz. Ostatnią właścicielką dóbr do 1945 roku była hrabina Hannelise von Borce, córka Franciszka von Zitzewitz z Pustowa. Jednym z bardziej interesujących obiektów zabytkowej architektury w Płocku jest szachulcowy kościół pochodzący z przełomu XVI i XVII wieku, obecnie rzymsko - katolicki p. w. Matki Boskiej Bolesnej. Kościół został przebudowany w latach 30 - tych XX wieku. Obecnie jest murowany z cegły i otynkowany, pokryty dachem dwuspadowym. Zbudowany został na planie prostokąta zamkniętego od strony wschodniej trójbokiem. Wieża kościoła posiada konstrukcję szachulcową wypełnioną cegłą. Z zabytkowego wyposażenia kościoła zachował się dzwon z 1586 roku, cynowa misa chrzcielna z końca XVIII wieku, drewniany XVIII - wieczny krucyfiks, rzeźby drewniane św. Jana i Matki Boskiej z XIX w., empora i neobarokowy prospekt organowy również z XIX wieku oraz zachowane na stropie malunki z przełomu XIX i XX wieku. Obok kościoła na szczególną uwagę zasługuje zabytkowy pałac z II połowy XIX wieku oraz oficyna pałacowa datowana jest na I połowę XIX wieku. Pałac wymurowany został z cegły na podmurówce z ciosów granitowych. Dach budynku ma kształt naczółkowy. Obiekt zbudowano na planie prostokąta z tarasem, który pierwotnie był częścią drewnianego ganku. Zespół pałacowy otaczał piękny XIX - wieczny park krajobrazowy.

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura"