"RAPORT WZORU / REPEAT PATTERN" Marzeny Gruszczyńskiej

Wystawa w ramach rezydencji artystycznej

„Raport wzoru / Repeat pattern” jest efektem moich twórczych poszukiwań w obszarze ceramiki artystycznej i projektowania wzorów dla branży włókienniczej.

Jestem stypendystką programu MNiSzW „III edycja doktorat wdrożeniowy” i od października 2018 roku realizuję program studiów doktoranckich na Międzywydziałowych Studiach Doktoranckich  na ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jednocześnie pracuję jako projektant w firmie AxPro Carpets sp. z o.o.– wiodącego producenta wykładzin i dywanów w Polsce.

Celem moich projektów i działań artystycznych jest łączenie obu obszarów dla wykreowania nowatorskich koncepcji wzorów włókienniczych. Stosowane zabiegi artystyczne wzajemnie się przenikają, dając inspirację do działań w różnych mediach. Łącząc te dwa światy, chcę wykreować nowe wartości, estetyczne inspirujące i wzajemnie uzupełniające się – w efekcie budujące nieoczywiste  reinterpretacje różnych wątków z pozoru dalekich sobie obszarów. Wskazane w tytule wystawy pojęcie raportu wzoru odnosi się do powtarzalnego fragmentu wzoru – detalu, który wielokrotnie multiplikowany buduje wrażenie całości i ciągłości.  Koncepcja wystawy stanowi dla mnie refleksję nad zmiennością form, ich funkcją, jest rodzajem impresji estetycznej. Prezentowany na wystawie cykl prac to swoisty zapis emocjonalny, a choć zogniskowany jest przede wszystkim wokół procesów warsztatowych, stanowi pomost między różnymi i wydawałoby się, dalekimi sobie światami materii i znaczeń.”

 

Marzena Gruszczyńska