Jezierzyce

Jezierzyce

Warte zobaczenia w Jezierzycach są na pewno dwa obiekty:murowany pałac z drugiej połowy XIX w. oraz murowany kolejowy budynek mieszkalny z 1905 r.

Warte zobaczenia w Jezierzycach są na pewno dwa obiekty: murowany pałac z drugiej połowy XIX w., przebudowany w 1912 r., murowany kolejowy budynek mieszkalny z 1905 r. a także zespół folwarczny, murowany zbudowany po 1880 r., budynki mieszkalne z drugiej połowy XIX w. Godnym uwagi jest także park po dworski z drugiej połowy XIX w., o powierzchni 4,0 ha, utrzymany w stylu krajobrazowym. Na początku XX w. dokonano jego modernizacji. Ciekawostkę stanowi fakt, że w czasie I wojny światowej (w latach 1915/1916) na terenie kolonii Żydzino wybudowano bazę dla sterowców. Po I wojnie światowej została ona jednak zdemontowana