Pałac w Łojewie

Pałac w Łojewie

Zespół pałacowo-folwarczny z czwartej ćwierci XIX wieku i lat 30-tych XX wieku (w 2004 roku rozebrano gorzelnie murowaną z 1904 roku).

Pałac murowany z czwartej ćwierci XIX wieku, rozbudowany w około 1914 roku.

Źródło:www.powiat.slupsk.pl