Pałac w Objeździe

Pałac w Objeździe

Siedzibą rodową Kutscherów był okazały neorenesansowy pałac położony we wschodniej części wsi, wybudowany w latach 1895 - 1897 przez Ernesta Kutchera.

Pałac murowany z cegły, na fundamencie kamiennym, otynkowany powyżej kamiennego cokołu. Zbudowany został na planie prostokąta, z dobudowaną od strony południowego - zachodu drewnianą werandą. Od strony północnej w narożniku znajduje się wbudowana w bryłę pałacu III kondygnacyjna wieża nakryta ściętym dachem czterospadowym. Bryła pałacu nakryta dachem naczółkowym. Wokół pałacu rozciągał się okazały park ze stawem i licznymi okazami drzew i krzewów. Obok pałacu we wsi znajduje się zabytkowy kościół, którego powstanie datowane jest na 1606 rok.

Źródło: "Ziemia Słupska - dzieje i kultura".