Pałac w Wielogłowach

Pałac w Wielogłowach

Eklektyczny pałac w Wielogłowach z wymyślną wieżą pochodzi z 1877 roku. Wybudowany został przez ówczesnych właścicieli- Kellermanów.

Obiekt został przebudowany w latach 1920-25. Wokół pałacu zachował się niewielki park oraz kompleks budynków folwarcznych.