Elektrownia wodna Gąskowo w Gałąźni Małej

Elektrownia wodna

Podążając z biegiem Słupi napotykamy największą na Słupi elektrownie wodną - ?Gąskowo? w Gałąźni Małej.

Obiekty tej elektrowni stanowią unikalny na skalę europejską przykład rozwiązań technicznych, wkomponowanych w naturalny krajobraz.
Elektrownia Gałąźnia Mała została zbudowana w 1914 roku. Na rzece Bytowej zbudowano jaz, dzięki czemu powstał zalew na Bytowej, który łączy się ze Słupią wpływającą do jeziora Głębokiego. Z niego woda przepływa pod szosą podziemnym syfonem i następnie płynie kanałem do „zamku wodnego”, z którego rurociągami kierowana jest na turbiny elektrowni. Spadek wody wynosi 38,5 m. Budynek elektrowni w Gałąźni usytuowano powyżej pierwotnego ujścia rzeki Kamienicy do Słupi. W budynku z 1914 roku znajduje się 5 turbin Francisa z generatorami wytwarzającymi 3500 kW. Na turbiny wodę doprowadzają 2 stalowe rury o średnicy 190 cm.

Źródło: Park Krajobrazowy "Dolina Słupi"