Słupski tramwaj

Słupski tramwaj

Tramwaj - symbol dawnego Słupska, którego klimat jest obecnie przywracany - pojawił się na ulicy Nowobramskiej w kwietniu 2004 roku.

W trakcie remontu ulicy miasto przygotowało dla niego miejsce tuż przed Nową Bramą. Zainstalowano tam szyny tramwajowe, o które wystarało się Stowarzyszenie "Aktywne Pomorze". Dodatkowo doprowadzone zostały odpowiednie przyłącza.

Tramwaje pojawiły sie w Słupsku w kwietniu 1910 roku. Jeździły do 1959 roku, kiedy to ówczesne władze podjęły decyzję o ich likwidacji. Słupszczanie z sentymentem odnoszą się do tego środka komunikacji. Pomysł ustawienia wagonika pod Nową Bramą gorąco poparł prezydent Maciej Kobyliński, który w latach osiemdziesiątych minionego wieku, jako dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego tworzył w Słupsku trakcję trolejbusową. Popularne "trajtki" były pewnym nawiązaniem do tramwajowych tradycji Słupska. Wprawdzie nie jeździły po szynach, ale miały pantografy. Niestety - i trolejbusy zlikwidowano w połowie lat dziewięćdziesiątych ub. wieku argumentując to nieopłacalnością linii.

Tramwaj, który stoi na ul. Nowobramskiej swoim wyglądem przypomina te, które jeździły po mieście. Obecnie mieści się w nim punkt sezonowy  Informacji Turystycznej APR „Ziemia Słupska”

Marek Sosnowski - Specjalista BPiIE

Źródło: slupsk.pl