Mamy pieniądze na Park Uzdrowiskowy

Milion na inwestycję

Zdobyliśmy kolejne pieniądze unijne, które zostaną przeznaczone na podniesienie atrakcyjności turystycznej kurortu. Kwota miliona złotych zostanie przeznaczona na budowę Parku Uzdrowiskowego.

Chodzi o projekt pod nazwą „Rewitalizacja obszaru przy Promenadzie Nadmorskiej i Trakcie Solidarności w Ustce z przeznaczeniem na Park Uzdrowiskowy". Inwestycja jest kolejnym etapem realizacji „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Ustka". Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności obszaru i utrzymanie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez rewitalizację zdegradowanych, atrakcyjnych turystycznie obszarów Uzdrowiska Ustka. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz odwiedzających miasto turystów. Przyczyni się do zagospodarowania terenu parkowo-leśnego w celu nadania mu funkcji uzdrowiskowej i rekreacyjnej. Poprawi to estetykę i bezpieczeństwo całego terenu.
W ramach projektu planowana jest budowa czterech placów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszo - spacerowym tzw. „Promenadą Nadmorską", ciągów pieszych utwardzonych i nieutwardzonych, budowę elementów małej architektury: cztery place zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem, ścieżka zdrowia wraz ze stacyjkami do ćwiczeń (równoważnie, płotki, słupki, drabinki, zestawy do wspinania i podciągania). Powstanie także altana wypoczynkowa, stoły do gry w szachy oraz oświetlenie. Na terenie obiektu znajdzie się także 50 nowo zaprojektowanych ławek oraz pojemniki na odpady.
Projekt otrzymał 85% dofinansowania (ok. 1 mln zł) w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w latach 2007-2013" za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej. Całkowity koszt rewitalizacji będzie wynosił 1 436 999, 93 złotych. Planowany termin rozpoczęcia to trzeci kwartał 2012 roku, a zakończenia trzeci kwartał 2013 roku.

Hanna Pela
Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej