Sztorm w Ustce

Sztorm

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku ostrzega przed możliwością wystąpienia silnego wiatru.

Przebieg: W nocy i w ciągu dnia 31.01.2013 (czwratek) przewiduje się stopniowy wzrost prędkości wiatru od 50 km/h do 70 km/h, w porywach od 90 km/h do 120 km/h, południowo-zachodniego i zachodniego. Najsilniejszy wiatr spodziewany jest w godzinach okołopołudniowych. Wieczorem, w dniu dzisiejszym, wiatr powinien już słabnąć.
Na Bałtyku szaleje sztorm, który uniemożliwia ruch żeglugowy, ale jest niesmowitym zjawiskiem do obserwacji.
Eliza Mordal

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej