Zajęcia z Historii Sztuki w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Temat zajęć to "Symbolika nagrobków żydowskich"

Zajęcia z Historii Sztuki

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza młodzież szkół średnich na zajęcia z historii sztuki, które odbędą się w najbliższą sobotę, 6 kwietnia 2013 roku, o godz. 10.00 w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku (przy ul. Dominikańskiej 5). Temat zajęć to symbolika nagrobków żydowskich.
Omówiona zostanie przede wszystkim symbolika płaskorzeźb występujących na tradycyjnych nagrobkach żydowskich – macewach. Bogactwo motywów dekoracyjnych, występujących na kamieniach nagrobnych, czerpiących nie tylko z judaizmu, ale także przejętych ze sztuki chrześcijańskiej nastręcza często problemów interpretacyjnych. Na zajęciach zostanie przedstawiona próba wyjaśnienia ich znaczeń. Uzupełnieniem będzie omówienie przykładów nagrobków nietradycyjnych, pojawiających się na grobach zasymilowanych Żydów.
Materiałem ilustracyjnym będą fotografie wykonane przede wszystkim na cmentarzach żydowskich znajdujących się na terenie Polski.
Zajęcia poprowadzi Katarzyna Pągowska (asystent w Dziale Historyczno-Artystycznym). Przypominamy, że udział w zajęciach jest bezpłatny. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!