Walne Zebranie Członków LOT Ustka i Ziemia Słupska

Walne Zebranie Członków LOT Ustka i Ziemia Słupska

Joanna Orłowska oraz Mieczysław Nycz otrzymali medale za zasługi dla rozwoju turystyki w Ustce i regionie słupskim.

Medale przyznał Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Ustka i Ziemia Słupska podczas walnego zebrania członków. Spotkanie odbyło się w hotelu Jantar w Ustce.
W trakcie walnego zarząd stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z pracy LOT Ustka za 2016 rok. Członkowie zapoznali się również z planem pracy i planem finansowym na 2017 rok, które zostały zatwierdzone przez walne. Przedstawiono również wyniki z badania turystycznego, przeprowadzonego w tym roku w Ustce. Na zakończenie odbyły się wystąpienia burmistrza Ustki, wójta gminy wiejskiej Ustka i wójta gminy Smołdzino. Samorządowcy dziękowali stowarzyszeniu za rozwój turystyki w regionie świetną obsługę informacji turystycznej. Mówiono również o planach rozwojowych na kolejne lata.