Jest harmonogram naprawy usteckiej kładki

harmonogram naprawy kładki

Burmistrz Ustki na spotkaniu z mieszkańcami przedstawił harmonogram naprawy kładki nad kanałem portowym w Ustce. Jeżeli wszystkie pójdzie zgodnie z planem, to kładka będzie już w tym sezonie letnim działać.


W celu jak najszybszego przywrócenia kładki do użyteczności miasto wysłało już do wykonawcy pismo z wezwaniem do naprawy kładki w ramach gwarancji i rękojmi w terminie do 30 kwietnia br. (wykonawca ma 14 dni do ustosunkowania się do wezwania). W przypadku odmowy naprawy przez gwaranta do 28 lutego br. opracowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy uruchomienia kładki. Do 7 marca br. miasto ogłosi przetarg na naprawę kładki w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą chcielibyśmy podpisać najpóźniej do 11 kwietnia br.
Jak czytamy na stronie www.ustka.pl Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku sporządził ekspertyzę na okoliczność ustalenia przyczyn awarii kładki oraz zakresu czynności niezbędnych do jej naprawy.
Z opracowania wynika, że główną przyczyną nieprawidłowości pracy kładki w czasie jej zamykania i otwierania są błędy projektowe (konstrukcja głowicy obrotowej) oraz nieprawidłowe napięcie lin już na etapie budowy kładki. Według biegłych przywrócenie kładki do prawidłowej eksploatacji wymaga prawdopodobnie jedynie korekty naciągu lin i przebudowy jej głowicy (zastosowania innego sposobu łożyskowania - zastąpienia łożyska ślizgowego łożyskiem innego typu).