W centrum Ustki pojawią się nowoczesne lampy uliczne

Nowoczesne lampy uliczne w Ustce

Dzięki unijnym milionom Ustkę czeka oświetleniowa rewolucja!

Miastko Ustki wraz ze Słupskiem, gminą Kobylnica, gminą Słupsk oraz gminą Dębnica Kaszubska otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”. Dzięki modernizacji oświetlenia jego koszty spadną prawie o połowę.
Modernizacja oświetlenia ulicznego polegać będzie na wymianie żarówek tradycyjnych na ledowe. Wymienionych zostanie 667 najbardziej wyeksploatowanych opraw ulicznych oraz 613 sztuk słupów oświetleniowych. Projekt przewiduje także dogęszczenie opraw i słupów – montaż dodatkowych 156 opraw oraz 33 sztuk słupów, wykonanie linii kablowej zasilającej nowe słupy oświetleniowe oraz utworzenie Centrum Dyspozytorskiego zarządzającego systemem oświetlenia ulicznego na terenie Ustki.
Pozyskanie dofinansowania to bardzo dobra wiadomość dla naszej wspólnoty. Nowe oświetlenie uliczne będzie bardziej nowoczesne, a zastosowana technologia wpłynie na komfort i bezpieczeństwo użytkowników dróg i chodników. Wymiana lamp pozwoli również na znaczne oszczędności - około 400 tysięcy złotych rocznie.
Całkowita wartość projektu wynosi: 28 860 795,00 zł, z czego części dotyczącej Miasta Ustka 5 640 000,00 zł. Poziom dofinansowania dla Miasta stanowi 82,03 proc., czyli 4 626 492,00 zł. Planowany okres realizacji projektu to 2017 r. - 2020 r.
Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4. Redukcja emisji.