Walne zebranie członków LOT Ustka i Ziemia Słupska

Walne zebranie członków LOT

Jacek Traczyk został ponownie wybranym prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej Ustka i Ziemia Słupska.

Jacek Traczyk został ponownie wybranym prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej Ustka i Ziemia Słupska. Wraz z nim wybrano nowy zarząd. Wybory były elementem walnego zebrania organizacji, które odbyło się w czwartek, 12 kwietnia, w usteckim ratuszu.

Podczas posiedzenia podsumowano czteroletnią działalność LOT Ustka. Przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności zarządu oraz sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej. Walne udzieliło również zarządowi absolutorium. Poznaliśmy plany i działania na najbliższy rok. Zarząd, który zakończył swoją czteroletnią kadencję, wręczył medale za zasługi dla rozwoju turystyki. Otrzymali je: Anna Sobczuk –Jodłowska, wójt Gminy Ustka; Arkadiusz Walach, wójt Gminy Smołdzino oraz Jacek Graczyk, Burmistrz Miasta Ustka.

Przedstawiciele samorządów mieli również swoje wystąpienia. Burmistrz Jacek Graczyk, dziękując za wyróżnienie podkreślał, że aktywność LOT-u jest bardzo istotna dla naszego miasta. Dochody z turystyki to ponad 50% ogólnych dochodów Ustki. W ostatnich latach działalność turystyczna przestała być domeną sezonu letniego i rozwija się dynamicznie również w innych miesiącach roku. Burmistrz wyraził też uznanie dla władz Organizacji za dotychczasowe działania i dziękował za dobrą, owocną współpracę. W podobnym tonie wypowiedzieli się przedstawiciele gminy Ustka oraz wójt gminy Smołdzino Arkadiusz Walach. Samorządowcy opowiadali również o inwestycjach związanych z turystyką, które są już realizowane lub są planowane w najbliższym czasie na terenach samorządów.

LOT skupia obecnie 185 członków z czego większość to przedstawiciele branży hotelarsko-noclegowej i gastronomicznej. Są wśród nich równiez przedstawiciele branży około turystycznej i promocyjnej. Do LOT należą również cztery samorządy - Gmina Miasto Ustka, Gmina Wiejska Ustka, Gmina Smołdzino a także od tego roku Morski Powiat Słupski.

Poniżej skład nowego zarządu organizacji oraz skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący Zarządu - Jacek Traczyk
Skład Zarządu:
Bierndgarski Hubert
Falba Urszula
Huruk Jan
Kmita Dariusz
Markuszewski Adrian
Nycz Mieczysław
Pietrzyk Beata
Wolski Włodzimierz
Jakubiak Adam
Żaczek Anna - Wiceprzewodnicząca

Skład Komisji Rewizyjnej:
Graniak Władysława
Nadolna Elżbieta
Podlewski Stanisław
Siudek Włodzimierz

Zobacz zdjęcia z Walnego LOT