Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska ma już 15-lat

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska ma już 15-lat

Jednogłośnie członkowie Lokalnej Organizacji "Ustka i Ziemia Słupska" zatwierdzili plan pracy i plan finansowy stowarzyszenia na 2019 rok.

Jednogłośnie członkowie Lokalnej Organizacji "Ustka i Ziemia Słupska" zatwierdzili plan pracy i plan finansowy stowarzyszenia na 2019 rok. Głosowanie odbyło się podczas Walnego Zgromadzenia Członków LOT zorganizowanego w hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Okazją do spotkania był również jubileusz 15-lecia działa LOT "Ustka i Ziemia Słupska".

Walne zebranie rozpoczęło się od prezentacji dokonań LOT-u przez ostatnie 15 lat. Zebranie założycielskie stowarzyszenia odbyło się 19 lipca 2003 roku, a pierwsze walne zebranie 17 grudnia 2003 roku. Przypomnieliśmy, jak wyglądała pierwsza informacja turystyczna i siedziba LOT przy ulicy M. Polskiej 87 oraz ile stowarzyszenie podjęło działań, aby dotrzeć do miejsca w którym jesteśmy dzisiaj.
- Zaczynaliśmy od kilkudziesięciu członków, a obecnie mamy ich 193 - wyliczała na spotkaniu Anna Żaczek, dyrektor biura LOT - Podobnie było z budżetem, który na początku oscylował na poziomie 120 tys zł rocznie, a obecnie opiniujemy budżet, który przekracza 900 tys. zł.
Jacek Traczyk, prezes zarządu LOT "Ustka i Ziemia Słupska" przekonywał, że rozwój stowarzyszenia nie byłby możliwy bez udziału jego członków, których łączy jedna sprawa - turystyka i rozwój turystyki w Ustce.
- To dzięki wam jesteśmy dzisiaj w tym miejscu i możemy dumnie mówić o tym jak rozwija się turystyka w Ustce. Współpracujemy z samorządami i podmiotami i jesteśmy partnerem, który kreuje rozwój turystyczny tego miasta. Chciałbym Wam z tego miejsca serdecznie podziękować, za wkład, który włożyliście - mówił Jacek Traczyk.
Warto tylko dodać, że w planach LOT Ustka na 2019 rok jest kontynuacja wydawania Informatora Turystycznego, który z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Prowadzone będą również letnie punkty informacji turystycznej w Ustce i Rowach. W przyszłym roku ma się pojawić dodatkowy punkt IT w zachodniej części portu morskiego Ustka.
Po formalnej części walnego zebrania na której członkowie zatwierdzili plan pracy i plan finansowy oraz dokonali zmian w statucie wystąpili goście zaproszeni na spotkanie.
Jacek Graczyk, burmistrz miasta Ustka, które jest członkiem stowarzyszenia, serdecznie dziękował za lata wspólnej pracy i wzorowe prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej. Gratulował również wytrwałości w promowaniu miasta i rozwoju turystyki. Opowiedział pokrótce o miejskich inwestycjach związanych z rozwojem turystyki, które mają być realizowane w najbliższych latach (węzeł komunikacyjny, budowa tężni solankowych oraz dalsza rewitalizacja usteckiej starówki).
W podobnym tonie wypowiadał się w Krzysztof Wysocki, wicewójt gminy Wiejskiej Ustka, który zapewniał, że gmina chce rozwoju Informacji Turystycznej w Rowach i że prowadzone są inwestycje dotyczące rozwoju turystyka (gmina Ustka jest liderem projektu budowy międzynarodowego szlaku rowerowego R-10)
Również starosta słupski Paweł Lisowski (starostwo jest członkiem LOT od 2018 roku) zapewniał, że powiat aktywnie chce uczestniczyć w rozwoju turystyki zarówno przez projekty inwestycyjne jak i wspieranie działań LOT.
Na zakończeni Sławomir Górecki, członek LOT od początku jego istnienia i jeden z założycieli stowarzyszenia został odznaczony przez zarząd LOT medalem Syrenki i dyplomem za zasługi dla rozwoju turystyki w Ustce i na terenie Ziemi Słupskiej.
Nie zabrakło również jubileuszowego tortu i wspólnego, pamiątkowego zdjęcia uczestników spotkania. Spotkanie uświetnił występ zespołu "Trio ARTE" ze Słupska

Zobacz zdjęcia z walnego LOT "Ustka i Ziemia Słupska"