Walne zebranie członków LOT Ustka i Ziemia Słupska

Walne zebranie członków LOT Ustka

Jednogłośnie uczestnicy Walnego Zebrania członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”, które odbyło się 12 kwietnia, udzielili zarządowi stowarzyszenia absolutorium za rok 2018.

Jednogłośnie uczestnicy Walnego Zebrania członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”, które odbyło się 12 kwietnia, udzielili zarządowi stowarzyszenia absolutorium za rok 2018. Członkowie stowarzyszenia zaakceptowali również sprawozdanie finansowe LOT Ustka za 2018 rok.
Prezes stowarzyszenia Jacek Traczyk podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w życiu Ustki jej rozwoju turystycznym. Opowiedział również o planach na 2019 rok związanych między innymi z wydaniem kolejnego "Informatora Turystycznego" oraz uruchomieniem informacji turystycznej w zachodniej części portu morskiego w Ustce.
Włodzimierz Wolski, naczelnik promocji Urzędu Miasta Ustka opowiedział o imprezach i wydarzeniach promocyjnych, jakie planowane są w te wakacje w Ustce.