Walne Zebranie członków LOT "Ustka i Ziemia Słupska"

Walne Zebranie członków LOT "Ustka i Ziemia Słupska"

Rodzina Państwa Ćwigoń, właściciele hotelu Jantar w Ustce, otrzymali medal za zasługi dla rozwoju turystyki w Ustce i na terenie Ziemi Słupskiej.

Rodzina Państwa Ćwigoń, właściciele hotelu Jantar w Ustce, otrzymali medal za zasługi dla rozwoju turystyki w Ustce i na terenie Ziemi Słupskiej. Medal wręczony na Walnym Zebraniu Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ustka i Ziemia Słupska" odebrała Anna Ćwigoń.

Walne LOT odbyło się w ostatni piątek, w hotelu Grand Lubicz Ustka. Obecni na spotkaniu członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy organizacji za 2019 roku oraz z planem pracy i planem finansowym na 2020 rok. Oba dokumenty zostały jednogłośnie zatwierdzone przez walne zgromadzenie.
Dodatkowo podjęto uchwałę o wpisaniu nowego członka zarządu - Annę Kos, które będzie reprezentowała Gminę Smołdzino.
Jacek Traczyk, prezes LOT Ustka podziękował wszystkim członkom za aktywny udział w promowaniu Ustki jej turystycznym rozwoju.
Podziękowania za aktywną pracę złożył również burmistrz Ustki Jacek Graczyk.
Łukasz De Lubicz-Szeliski zawnioskował do obecnych aby podejmować jak najwięcej działań związanych z rozwojem ekologicznym Ustki. Tematem w 2020 roku ma się zająć zarząd LOT.