OfertaTEB EDUKACJA

TEB

TEB Edukacja to 25 lat doświadczenia, dynamiczny rozwój w zakresie oferty oraz form kształcenia dostosowany do potrzeb lokalnych rynków, a także ponad 160 tysięcy absolwentów.

Nasz Oddział w Słupsku działa od 1998 roku. 23 lata obecności na rynku i stałe podnoszenie poziomu kształcenia spowodowały, że obecnie jesteśmy jedną z najbardziej wiarygodnych instytucji oświatowych.  Oferta TEB Edukacja w Słupsku obejmuje: szkoły medyczneszkoły policealnetechnikum dla młodzieży oraz liczne kursy. Oferujemy ponad 30 atrakcyjnych kierunków z państwowymi uprawnieniami (dyplom technika) oraz dodatkowe certyfikaty i specjalistyczne szkolenia.  Stawiamy na praktyczną naukę zawodów poszukiwanych na rynku pracy - ponad 60% zajęć odbywa się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach. Naszą kadrę dydaktyczną stanowią przyjaźni i wspierający nauczyciele - wieloletni praktycy danych zawodów.