OPŁATA UZDROWISKOWA

2024

pobierana od turystów przebywajacych w Ustce

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach którym nadano status uzdrowiska. Ustka posiada status uzdrowiska od roku 1988.
Obecnie obowiązująca uchwała Rady Miasta Nr LXXXII/717/2023z dnia 26 października 2023 roku określa opłatę w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Za pobór opłaty uzdrowiskowej, zgodnie z zapisami ordynacji podatkowej, odpowiedzialny jest wskazany w uchwale Rady Miasta Ustka inkasent, który zobowiązany jest również odprowadzić pobraną opłatę we właściwym terminie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ustka. 15% pobranej opłaty uzdrowiskowej stanowi wynagrodzenie prowizyjne przysługujące inkasentom.

Dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej to ważna pozycja w budżecie miasta, która pozwala na dokonywanie wydatków związanych z jego promocją i rozwojem. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej są wsparciem dla inwestycji miejskich, które służą turystom i mieszkańcom. W ostatnich latach środki te zostały wydatkowane m.in. na sprzątanie i utrzymanie plaży łącznie z zabezpieczeniem kąpielisk przez ratowników, wybudowane zostały wiaty przystankowe dla rowerzystów, zagospodarowano wiele terenów zielonych, podniesiono standard obiektów sportowych. Dzięki opłacie uzdrowiskowej powstała Dolna Promenada, Trakt Solidarności, Park Chopina i Park Uzdrowiskowy.

Wysokość dochodów z opłaty uzdrowiskowej jest ważna również dlatego, że dodatkowo Ustka otrzymuje z Budżetu Państwa dotację celową, która jest równa środkom zebranym przez miasto.
Dowód uiszczenia opłaty uzdrowiskowej upoważnia do określonych zniżek na zakup usług i towarów. Zniżki obowiązują w terminie określonym na dowodzie uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. Z każdej zniżki można korzystać wielokrotnie. Wykaz zniżek jest dostępny w Karnecie Uzdrowiskowym. Otrzymują go osoby, które uiściły opłatę uzdrowiskową za pobyt w Ustce. Operatorem projektu Karnet Wakacyjny jest Urząd Miasta Ustka.

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od:
• osób niewidomych i ich przewodników,
• od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę uzdrowiskową ,
• od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej ,
• od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,
• od osób przebywających w szpitalach

 

Opłatę uzdrowiskową możecie Państwo uiścić u swojego kwaterodawcy lub w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Marynarki Polskiej 71.

 

Zobacz gdzie honorowane są „Karnety Uzdrowiskowe” z następującymi zniżkami:

https://visit.ustka.pl/informator-dla-turysty/karnet-wakacyjny/

 

 


Najważniejsze Atrakcje

To warto zobaczyć! Niezależnie od tego, czy jesteś w Ustce na wakacjach, czy zwiedzasz nasze miasto po raz pierwszy, te miejsca z pewnością Cię zainspirują.
Port Ustka
Zależność miejscowości i portu od Słupska zniesiono dopiero w połowie XIX wieku. Już w średniowieczu wokół portu rozwinęła się osada rybacka. Część statków zawijających do Ustki rozładowywano w tutejszym porcie, część zaś kierowano Słupią do Słupska.
Stawek Upiorów
Jedna z największych tajemnic Ustki kryje się w małym, bagiennym jeziorku znajdującym się w zachodniej części Ustki.
Ustecka Syrenka
Dotknięcie syreniej piersi podobno przynosi szczęście. Pomysł budowy pomnika zrodził się w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ustka (dzisiejszy LOT "Ustka i Ziemia Słupska") w 2008 roku.
Plaża i morze w Ustce
Nad polskim morzem, choć nie należy ono do najcieplejszych, wypoczywają tłumy turystów, głównie ze środkowej i południowej Polski.Tak też jest w przypadku Ustki. Latem trzeba się naprawdę natrudzić, by znaleźć na plaży w słoneczny dzień miejsce na kocyk, materac i parawan. Usteckim turystom nie przeszkadza też wiatr
Park Zdrojowy w Ustce
W nowym parku, który na cześć cesarza nazwano Parkiem Wilhelma, wytyczono ścieżki spacerowe i dokonano nasadzeń drzew. W wydanym w 1889 r. w Berlinie podręczniku
Muzeum Bursztynu
Bursztyn Bałtycki, kopalna żywica sprzed 40 mln lat, od wieków znajdowana jest na wybrzeżu Bałtyku. Tzw. "złoto północy" jest cenionym materiałem ozdobnym, z którego wykonywano ozdoby, figurki i amulety.
Usteckie bunkry i fortyfikacje
Jeżeli interesuje Was wojenna historia Pomorza. Ciekawią tajemnice powojennych bunkrów i zagadki Ustki, to nie możecie przegapić jednej z największych atrakcji naszego miasta tajemniczych bunkrów zwanych Baterią Blüchera.
Promenada Nadmorska w Ustce
Jedna z najpiękniejszych na Pomorzu promenad biegnie szczytem przymorskiej wydmy na odcinku ponad 1100 m od wschodniego falochronu portowego po, graniczną dawniej, uliczkę, noszącą dziś nazwę Traktu Solidarności.