IV Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach

IV Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach

W sobote i niedzielę (4-5 sierpnia 2012 r.) Rowy staną się stolicą muzyki dętej.

W tych dniach do nadmorskiego kurortu ściągna orkiestry z całego kraju, by walczyć o tytuł najlepszej. W składzie jury zasiądzie Mirosław Chilmanowicz, kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Ceniony za wybitne osiągnięcia w szkoleniu specjalistycznym muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Wielokrotnie dowodził i kierował muzyczną wojskową asystą honorową podczas oficjalnych ceremonii z udziałem najwyższych władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz monarchów, prezydentów i premierów innych państw, a także najwyższych dowódców wojskowych i przywódców organizacji międzynarodowych. Jest autorem układów choreograficznych pokazów musztry paradnej prezentowanych przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego.
W Rowach zaprezentuje się tego roku 6 orkiestr. Pierwszego dnia będa oceniane za umiejętność marszu z muzyką (prezentacja dynamiczna) oraz za wykonanie utworów, wśród których obowiązkowym dla wszystkich jest "Walc Barbary" z filmu "Noce i Dnie".
Drugi dzień zdominuje koncert galowy i rozdanie nagród.
Impreza każdego dnia zaczyna się o godz. 17.00 w Rowach. Pierwszego dnia jest to przemarsz orkiestry na trasie od kościoła w Rowach ulica Nadmorską do muszli koncertowej w parku przy ul. Słonecznej. Drugiego dnia połączone orkiestry pod batutą M. Chilmanowicza wykonają utwór "Orkiestry Dęte" oraz zagrają sztandarowe przeboje ze swojego repertuaru.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Impreza finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program na lata 2007-2013?