XII MISTRZOSTWA POLSKI w WYPŁUKIWANIU BURSZTYNU "ZŁOTO BAŁTYKU - USTKA 2012"

XII MISTRZOSTWA POLSKI w WYPŁUKIWANIU BURSZTYNU "ZŁOTO BAŁTYKU - USTKA 2012"

XII MISTRZOSTWA POLSKI w WYPŁUKIWANIU BURSZTYNU "ZŁOTO BAŁTYKU - USTKA 2012"

Zapraszamy na XII MISTRZOSTWA POLSKI w WYPŁUKIWANIU BURSZTYNU "ZŁOTO BAŁTYKU - USTKA 2012"

R E G U L A M I N:

1. Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce

ul. Grunwaldzka 35; 76 – 270 Ustka tel./fax. 059814 47 69; tel. 059 814 55 86

tel. 601 537 475; 530 682 779

współorganizator STS „Ustka”; LOT „Ustka”

2. Termin i miejsce:

18 sierpnia 2012 r. godz. 11:00, plaża wschodnia sektor promocyjny przy molo. Zapisy od godz. 10:00- biuro w namiocie na plaży.

3. Kategorie:

I VIP i Dziennikarze.
II Dzieci (do lat 12 – tu).
III Kobiety.
IV Mężczyźni.
V Rodzina (mama, tato i dziecko do lat 12 – tu).

4. W każdej kategorii startuje ilość osób ustalona przez organizatora. Przedstawiciele danej kategorii startują jednocześnie na wyznaczonym terenie. Kolejność startu
w poszczególnych kategoriach określa organizator. Czas zbierania - 3 min.

5. Wypłukany w misce bursztyn wkładany jest do kubeczków i ważony komisyjnie. Po zważeniu i określeniu trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach, bursztyn ponownie rozrzucony jest na wyznaczonym terenie. Na sygnał kolejna kategoria przystępuje do zbierania i wypłukiwania.

6. Nagrody i upominki.

W każdej kategorii najlepsi otrzymają medale i upominki. W kończącej mistrzostwa konkurencji poza bursztynem również przewidziane są nagrody – niespodzianki.

7. Uwagi końcowe.

- Zapisywać się należy bezpośrednio w dniu zawodów na miejscu od godz. 10:00.
- Ilość startujących w danej kategorii jest ograniczona.
- Liczy się kolejność zgłoszeń.
- Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga komisja sędziowska.