Arcydzieła muzyki symfonicznej

Arcydzieła muzyki symfonicznej

Arcydzieła muzyki symfonicznej

Do miłośników powagi , ale także spokoju i wytchnienia, adresujemy koncert arcydzieł romantycznej muzyki symfonicznej. Usłyszycie uwerturę do opery Don Giovanni Mozarta, VIII Symfonię G-dur Antoniego Dworzaka i słynny Koncert fortepianowy b-moll Piotra Czajkowskiego. Solistką będzie dyplomantka Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy Magdalena Cielińska. Orkiestrę poprowadzi też dyplomant uczelni muzycznej w Gdańsku, Maciej Gołębiowski.
Początek koncertu – piątek 28.09.2012; godzina 19.00.
Bilety: 25zł i 20zł (ulg).
Miejsce: Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Jana Pawła II 3 w Słupsku