Gerard Treder - malarstwo

Gerard Treder

Gerard Treder ? jest związany od 30 lat z Klubem Plastyka im. Stefana Morawskiego, urodził się w 1953 roku w Węsiorach koło Gdańska w rodzinie o tradycjach kaszubskich.

Po zdaniu matury pracował jako stoczniowiec z dyplomem mechanika i konstruktora okrętów. W 1975 roku przeniósł się do Słupska, wiążąc się zawodowo z Komendą Wojewódzką i Rejonową Straży Pożarnej. Od tego czasu Gerard Treder znany jest w Słupsku i Ustce jako „malujący strażak” lub „malarz–ogniomistrz”. Maluje głównie pejzaże, martwe natury, ale także portrety i akty. Nieustannie poszukuje swoich indywidualnych środków wyrazu, wolnych od sztampy i kliszy, sięgających wprost do głębi człowieka. O swojej pracy mówi „... bywa, że cel jawi się na wyciągnięcie ręki, chwilę później pryska niczym bańka mydlana. I rozpoczynam na nowo poszukiwanie formuły artystycznego zapisu”. Gerard Treder jest bardzo zdolnym, kreatywnym i sprawnym warsztatowo, ale i niezwykle pracowitym malarzem. Swój rok planuje tak, aby jesienią i zimą malować i wystawiać obrazy, natomiast późną wiosną i latem – skupić się na tradycyjnych „marszandowych” wypadach na ustecką promenadę. Dewizą Autora jest – wychodzić naprzeciw odbiorcom swojej sztuki. W ciągu 35 lat pracy artystycznej, Gerard Treder miał ponad 50 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. Jego prace znajdują się w kolekcjach rodzimych miłośników malarstwa, ale trafiły także do odbiorców w Niemczech, Szwecji, Danii, Belgii, Holandii, Luxemburgu, USA, Kanadzie i Nowej Zelandii.