Krystyna Czucha- malarstwo

Krystyna Czucha

Z zawodu technik budowlany o zamiłowaniu do architektury. Malarstwo sztalugowe uprawiam jako swoją pasję od roku 1982.

Od tego samego roku byłam członkiem Stowarzyszenia Nadbałtyckiego im. Mariana Mokwy w Gdańsku. Uczestniczyłam w licznych plenerach i wystawach malarskich, byłam laureatka przeglądów i konkursów plastyki amatorskiej. Od roku 1999 corocznie uczestniczyłam w plenerach malarskich w Swołowie. Plenery odbywały się przez kolejnych 11 lat. W roku 2002 zostałam członkiem Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego przy Słupskim Ośrodku Kultury oraz Usteckiego Klubu Plastyka.

1984 – wyróżnienie w Gdyńskim Przeglądzie Plastyki Amatorskiej
1991 – wyróżnienie w konkursie „Fantazje Morskie”
1993 – wystawa indywidualna w Paraszynie
1994 – udział w audycji TV Gdańsk w programie „O tej, która przedłuża pędzlem życie kwiatów”
1995 – indywidualna wystawa w Galerii Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni
2003 – nagroda I stopnia w XIV Konkursie Sztuki Ludowej, Rękodzieła i Plastyki Amatorskiej Pomorza Środkowego – Słupsk 2002 organizowanego przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
2003 – I nagroda w konkursie otwartym z okazji 100-lecia budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku
2003 – III nagroda w konkursie Soli pt. „Słupsk dzisiaj”
2003 – indywidualna wystawa pt. „Chaty, konie, kwiaty”
2004 – udział w Targach Sztuki w Poznaniu
2005 – udział w plenerze i wystawie poplenerowej w Łebie
2006 – udział w plenerze i wystawie poplenerowej w Poddąbiu
2007 – wystawa zbiorowa organizowana przez Sok Słupsk
2008 – udział w międzynarodowym plenerze w Ustce
2009 – wystawa indywidualna organizowana przez SOK pt. „Moje cztery pory roku”
2010 – 2012 – udział w plenerach w Słupsku, Sominach, Dębkach, Sztumie, Ustce, Poddąbiu
2010 – wystawa zbiorowa Klubu Plastyka Ustka pt. „Znikająca Ustka”
2012 – indywidualna wystawa w Domu Kultury w Ustce pt. „30 50 70” - kolejne jubileusze
Dwukrotne wyróżnienie i nagroda „Białego Bociana” dla wybitnych działaczy kultury – w latach: 2001 i 2006.