Barbara Broda- malarstwo

Barbara Broda

Barbara Broda ? z wykształcenia nauczyciel, obecnie emeryt. Od 1984r. należała do Klubu Plastyka w Sycewicach, potem w Słupsku, obecnie od 2000r. w Ustce.

Jej obrazy prezentowane były na wielu wystawach środowiskowych m.in. w Koszalinie, Szczecinie, Słupsku, Gdyni oraz na ogólnopolskiej wystawie w Gdańsku, w 1986r. Brała również w udział VIII i IX Międzynarodowym Plenerze Malarskim w Ustce. Na bieżąco uczestniczy w wystawach i konkursach. Jest autorką dwóch tomików wierszy „Usteckie Rymy” i „Ach te Rowy”. Obecnie bierze udział w zbiorowej wystawie obrazów z okazji Dnia Kobiet w Domu Kultury w Ustce i SOK w Słupsku. Jej prace znajdują się również w kolekcjach prywatnych poza granicami kraju.