ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.

ZGK USTKA

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  z  siedzibą w Ustce przy ul. Darłowskiej 29 jest firmą z wieloletnią tradycją, sięgającą roku 1947- kiedy powstało Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W latach 1992-1995 zakład funkcjonował pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.  Od 1996r. firma kontynuowała  działalność  jako Zakład Gospodarki Komunalnej przekształcony w roku 1998r. w Spółkę Miejską.

Docelową grupą odbiorców usług Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej są gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa z terenów: miasta Ustka, Gminy Ustka oraz Gminy  Postomino i Słupsk.

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- wywóz nieczystości stałych, płynnych i segregowanych z gospodarstw indywidualnych oraz od podmiotów gospodarczych,

- systematyczne opróżnianie znajdujących się na terenie miasta koszy ulicznych,

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne całoroczne, zimowe placów, chodników, posesji i innych miejsc użyteczności publicznej,

-usługi transportowe: mały samochód ciężarowy (Multikar), samochody specjalistyczne takie jak: bramownica, beczkowóz asenizacyjny, śmieciarki, a także ciągniki rolnicze,

- zagospodarowanie terenów zielonych, architektura ogrodowa (nasadzenia trwałe, wieloletnie, sezonowe)

- utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych,

- pielęgnacja założeń parkowych, (koszenie trawników i żywopłotów)

- sprzedaż i dzierżawa pojemników i kontenerów, worków,

- mycie i dezynfekcja kontenerów z usługą transportową,

- selektywna zbiórka odpadów nadających się do ponownego przetworzenia,

- zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD od mieszkańców i firm.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. sukcesywnie inwestuje w nowy, nowoczesny sprzęt, aby sprostać potrzebom lokalnej społeczności , podmiotów gospodarczych i stale rosnącym wymaganiom stawianym przedsiębiorcom.