Bagna Izbickie

Bagna Izbickie

Leśny rezerwat położony w okolicy jeziora Łebsko, o powierzchni 281 ha (utworzony w roku 1982). Ochronie rezerwatu podlegają głównie brzeziny bagienne i zbiorowiska wrzosowisk atlantyckich.

Znajdują się tu również stanowiska licznych gatunków roślin podlegających ochronie (m. in. wrzosiec bagienny, woskownica europejska, rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, turzyca bagienna, modrzewnica, bażyna czarna i bagno zwyczajne). Najbliższe miejscowości to Izbica i Ciemino. Planowane jest znaczne powiększenie rezerwatu o atlantyckie wrzosowiska od pn i pd., a także o kompleks wrzosowisk na zachód aż po granicę Słowińskiego Parku Narodowego. Od 2004 r. rezerwat wraz z otoczeniem jest zgłoszony do sieci Natura 2000.