Obszary chronione

Grodzisko Runowo
Rezerwat leśno-archeologiczny na obszarze gminy Potęgowo (założony w 1981 r., o powierzchni 29,66 ha).
Torfowisko Pobłockie
Torfowisko wysokie typu bałtyckiego na południe od wsi Pobłocie i Rzuszcze. Ustanowione jako rezerwat przyrody o powierzchni 112,31 ha w 1982 roku.
Bagna Izbickie
Leśny rezerwat położony w okolicy jeziora Łebsko, o powierzchni 281 ha (utworzony w roku 1982). Ochronie rezerwatu podlegają głównie brzeziny bagienne i zbiorowiska wrzosowisk atlantyckich.
Buczyna nad Słupią
Leśny rezerwat przyrody na obszarze Pobrzeża Słowińskiego (założony w roku 1987, o powierzchni 18,92 ha).
Rowokół
Wzgórze polodowcowe o wysokości 114,8 m n.p.m. na Wybrzeżu Słowińskim, w woj. pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Smołdzino, w odległości 6 km od morza.