Buczyna nad Słupią

Buczyna nad Słupią

Leśny rezerwat przyrody na obszarze Pobrzeża Słowińskiego (założony w roku 1987, o powierzchni 18,92 ha).

Rezerwat obejmuje obszar leśny nad Słupią. Ochronie rezerwatu podlega przede wszystkim ok. 100-letni las bukowy. Występują tu również brzoza brodawkowata i dąb szypułkowy. Najbliższe miejscowości to Ustka i Wodnica.